Dokumenti

Statut IT KLASTERA Banja Luka

Udruženje se osniva radi postojanja zajedničkih interesa osnivača i okuplja mala i srednja preduzeća, IT razvojne timove, nevladine organizacije, naučnoistraživačke institucije i ustanove preduzetničke infrastrukture sa ciljem zajedničkog nastupa zasnovanog na modelu dijeljenja zajedničkih vrijednosti i interesa kroz inovativnost, razvoj i komercijalizaciju superiornih IT rješenja, koja će zadovoljiti potrebe klijenata u zemlji i inostranstvu i time doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Strateški okvir IT KLASTERA Banja Luka

Strateški pravci djelovanja IT Klastera Banja Luka kao regionalnog IT centra  je da  motiviše povezivanje, razmjenu znanja i iskustava, te inspiriše poslovnu saradnju i time daje doprinos razvoju našeg cjelokupnog društva.