Postanite član

Ukoliko dijelite zajedničke interese naših članica:

– zajednički nastup i ponuda pred domaćim i stranim klijentima kroz ponude koje sadrže kumulativni zbir resursa, znanja i referenci pojedinačnih učesnika

– niži operativni troškovi za pojedinačne članova kroz dijeljenje troškove servisa koje pruža klaster

– fleksibilnost u pogledu angažovanja ljudskih resursa (identifikacija traženih kapaciteta unutar klastera, umjesto komplikovanije i dugotrajnije potrage za istim na tržištu)

– zajednički nastup na sajmovima i mogućnost lakšeg pritupa i otvaranja novih tržišta

– saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama po pitanju primjene inovativnih ideja i naprednih rješenja kao izvora kompetitivnih prednosti

– kroz rad klastera moguće je ostvariti veći uticaj na institucije koje utiču na uslove poslovanja i definišu razvojne politike, prioiritete i sl.

Kontaktirajte nas tako što popunite formu ispod sa vašim podacima o firmi i razlozima zašto vi mislite da treba da udjete u IT klaster Banja Luka: